Tjänster

  • Vi utför bland annat:
  • Byggnationer av bryggor
  • Utläggning av bojar och bojstenar

Transportering av sand, sten, byggmaterial, bilar, traktorer, hästar m.m.

Kontakta oss

Tel: 0732-42 15 00
E-mail: info@jalosjotransporter.com